0

0

SÓL KAMIENNA JODOWANA 1KG CENOS

1.59  /kg

Sól ka­mien­na wy­do­by­wa­na jest w ko­pal­niach so­li. Jest mi­ne­ra­łem o wy­so­kim stop­niu czy­sto­ści i nie wy­ma­ga pro­ce­sów wzbo­ga­ca­nia. Jest na­tu­ral­nie bia­ła o lek­ko sza­rym lub ró­żo­wym za­bar­wie­niu. Do­sko­na­ła do co­dzien­ne­go przy­pra­wia­nia po­traw, a tak­że kon­ser­wo­wa­nia mięs i wa­rzyw. Ma struk­tu­rę grub­szą od so­li sto­ło­wej i nie­co dłu­żej roz­pusz­cza się w wo­dzie.

Na stanie

1 KG 1.59zł/1KG
Cena produktu
SKU: 5900977001862 Kategorie: ,

Szczegóły produktu

BEZPIECZNA
PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ KARTĄ

DOWOZIMY NA TERENIE
OLSZTYNA I OKOLIC

Promocje